Bâng quơ mùa hạ

Posted on
(Ảnh st) BÂNG QUƠ MÙA HẠ Vũ Đan Thành Em cứ xinh như thể Đang đợi chờ một ai Đang nhìn theo ai đấy Buồn vì em chẳng thấy. Có người ngắm từ xa Đung đưa m... Read More

Chuyện tình của cha

Posted on
(Ảnh st) CHUYỆN TÌNH CỦA CHA Vũ Đan Thành Chuyện của cha Chẳng có ai kể lại Nên con gái chắp nhặt dần những câu chuyện lẻ tẻ mẹ thốt ra Cha mẹ có đủ con... Read More

Mùa xa

(Ảnh st) Mùa xa Vũ Đan Thành  Người đã quên rồi Mưa chiều vồi vội Nắng nhớ không rơi Đường thôi chung lối. Người đã quên ta Mưa chiều xối xả Thu vàng x... Read More

Cội nguồn

(Ảnh st) CỘI NGUỒN Vũ Đan Thành   Khi mẹ sinh ra ta Cha còn đang cày ruộng Chợt như nghe tiếng khóc Cha vội chạy về nhà.   Niềm vui làm vỡ òa Khơi nguồn... Read More