Áng thu

Posted on
(Ảnh st) Áng thu Vũ Đan Thành   Có mùa thu đã ngừng trôi Một ngày xa vắng Tim côi lạnh rồi Đợi chi nào phút rối bời Mùa thu tắt lặng Trắng trời Mây Trôi... Read More

Dòng sông không vỗ sóng

Posted on
Dòng sông không vỗ sóng Vũ Đan Thành Dòng sông chảy qua quê tôi không ồn ào náo nhiệt Vẫn yên bình mùa con nước dẫu vơi đầy Tôi vừa đi qua dòng sông quê tôi... Read More

Bâng quơ mùa hạ

Posted on
(Ảnh st) BÂNG QUƠ MÙA HẠ Vũ Đan Thành Em cứ xinh như thể Đang đợi chờ một ai Đang nhìn theo ai đấy Buồn vì em chẳng thấy. Có người ngắm từ xa Đung đưa m... Read More

Chuyện tình của cha

Posted on
(Ảnh st) CHUYỆN TÌNH CỦA CHA Vũ Đan Thành Chuyện của cha Chẳng có ai kể lại Nên con gái chắp nhặt dần những câu chuyện lẻ tẻ mẹ thốt ra Cha mẹ có đủ con... Read More

Mùa xa

(Ảnh st) Mùa xa Vũ Đan Thành  Người đã quên rồi Mưa chiều vồi vội Nắng nhớ không rơi Đường thôi chung lối. Người đã quên ta Mưa chiều xối xả Thu vàng x... Read More