Và…

(Ảnh st) Và… Vũ Đan Thành   Nắng và những bọng mây và gió Mưa và rắc bụi Tháng tư Chờ cơn đổ ào và nhớ Và mùa xuân Cuối xa xa… Và rồi cơn m... Read More